سفارش تبلیغ
صبا ویژن

شهرافسانه ای

در انتظار دیدن ساحل...

برکه ای در همین نزدیکی ستگل تقدیم شما
با نیلوفری در آنگل تقدیم شما
در انتظار دیدار ساحلگل تقدیم شما
آهگل تقدیم شما
چه انتظاری عبثگل تقدیم شما
هرگز نشود این دیدارگل تقدیم شما
تا زمانی که اشک برگهایش در برکه جاریستگل تقدیم شما
نرسد به ساحلگل تقدیم شما

+ نوشته شده در جمعه 91/3/12 ساعت 1:37 عصر توسط سارا جون | نظر